Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FOCWA-voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.
Onderaan deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden.